همراهی شبانه روزی مدرسین

با شروع مالکیت فکری و نوآوری از دوران طلایی دبیرستان، آینده‌ی خود و جامعه را به بهترین شکل تغییر دهید. اینجا با آموزش دیدن، شما به کارآفرین‌های فردا تبدیل می‌شوید. با آموزش به همه جا می رسید.

گسترش دانش

با شروع مالکیت فکری و نوآوری از دوران طلایی دبیرستان، آینده‌ی خود و جامعه را به بهترین شکل تغییر دهید. اینجا با آموزش دیدن، شما به کارآفرین‌های فردا تبدیل می‌شوید. با آموزش به همه جا می رسید.

پله پله تا قله

با شروع مالکیت فکری و نوآوری از دوران طلایی دبیرستان، آینده‌ی خود و جامعه را به بهترین شکل تغییر دهید. اینجا با آموزش دیدن، شما به کارآفرین‌های فردا تبدیل می‌شوید. با آموزش به همه جا می رسید.

درباره مدرسه آنلاین مالکیت فکری و نوآوری

با شروع مالکیت فکری و نوآوری از دوران دبیرستان، آینده‌ی خود و جامعه را به بهترین شکل تغییر دهید. اینجا با آموزش دیدن، شما به کارآفرین‌های فردا تبدیل می‌شوید.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی‌ها

با شروع مالکیت فکری و نوآوری از دوران دبیرستان، آینده‌ی خود و جامعه را به بهترین شکل تغییر دهید. اینجا با آموزش دیدن، شما به کارآفرین‌های فردا تبدیل می‌شوید. برا نیاز های شما

دوره‌های آموزشی آنلاین


آزمون‌های آنلاین

جلسات و مشاوره‌های آنلاین با ما


همایش‌ها و سمینارهای آنلاین

کار درست را انجام دادن یک هنر است.

1542

مدرس

5300

کاربر

91

دوره آنلاین

15

همایش آنلاین
آیا پروژه ای در ذهن دارید؟ تماس با ما

مدرسین دوره‌ها

دبیران برگزیده