دوره نمونه

این دوره نمونه شامل دو جلسه می باشد که جلسه اول آن به صورت ویدیویی تدریس شده است و جلسه دوم در قالب پاورپوینت. فایل پاورپوینت به صورت مستقیم قابل نمایش می باشد و نیازی به دانلود ندارد و مدرس می تواند درس را از همین سامانه فرا بگیرد. ویدیو ها با کیفیت های مختلف قابل بازپخش هستند و مدرس با رجوع دوباره می تواند پخش ویدیو را از همان نقطه قبلی ادامه دهد.

جلسات

در این جلسه به گفتگو در خصوص اصول و مفاهیم حوزه کارآفرینی و بررسی ویژگی های کارآفرینان موفق و انواع کارآفرینی خواهیم پرداخت.

مشاهده

در این جلسه پاورپوینت به صورت آماده و بدون نیاز به دانلود در سامانه نمایش داده می شود تا کاربر به راحتی آن را فرا گیرد.

مشاهده